Školní družina 3. oddělení

Vychovatelka Eva Schneiderová. Kontakt : 723 303 245. 

Vychovatelka zástup TEREZA FILIPOVÁ.

Kontakt: 731 253 509 (vedoucí pohybového kroužku)

 

 

 

 Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů Vás žádáme, abyste bez předchozí domluvy

s třídním učitelem nebo vychovatelem nevstupovali do školy.

Pokud bude nutná Vaše návštěva, je možná jedině s rouškou.

Všechny zvonky do školy jsou funkční a nastavené ke komunikaci.

Každá třída i oddělení ŠD má svůj označený zvonek.

Při ranní družině, při vyzvedávání dětí, které nejdou do ŠD a odcházejí v době oběda, zvoňte na zvonek Vchod.

Prosíme, abyste vyčkali před vstupními dveřmi školy.

Při otevření dveří vstupuje dovnitř pouze dítě, kde si ho převezme pedagogický dozor. Nevstupuje zákonný zástupce.

Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat bezpečnost a zdraví Vašich dětí.

 

 

Všechny informace najdete v článku Školní družina
nebo je zobrazíte kliknutím na tento odkaz

* VZOR OMLUVENKY ze školní družiny- ke stažení

 

Tel. paní vychovatelky Králíkové: 608 977 932

Školní Facebook

images