Školní družina

Změna v provozu kroužků 

 - sledujte v sekci školní družiny v jednotlivých skupinách.

 

Provoz školní družiny 2021/2022

Vedoucí vychovatelka Veronika Králíková- kontakt: 608 977 932 (třída 4. a 5.)
Paní vychovatelka Ing. Eva Sablová- kontakt: 736 677 501 (třída 2. a 3.)
Paní vychovatelka Monika Hlavoňová- kontakt:736 677 310 (třída 1.)
Organizace provozní doby ŠD
- ranní družina od 6:30 do 7:45 hodin
- odpolední družina od 12:00 do 16:30 hodin
- aby nebyla narušovaná činnost ŠD, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby (pokud nejsou Vaše děti v kroužku, který zasahuje do daného času):
od 12:30 do 14:00 a od 16:00 hodin dle zápisových lístků.
Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD vždy písemně vychovatelce ŠD.
Pokud chce rodič využít služeb ŠD, je třeba odevzdat zápisový lístek při nástupu dítěte do ŠD.
Chcete-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba dítě odhlásit paní vychovatelce. Měsíční platba za započatý měsíc je nevratná.
Platba za školní družinu: 500 Kč za pololetí (platba za 1. pololetí do konce září, za 2. do konce února)
V rámci družiny jsou pro děti i zájmové kroužky. Jen v některých se doplácí materiál.
* Rozpis kroužků ZDE

Pondělí

Vaření
V
kroužku vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy. Vyzkoušejí si teplou i studenou kuchyni. Kroužek vede paní vychovatelka Marcela Svobodová, která se na vařeníčko s Vašimi dětmi těší. Cena 200 Kč za pololetí.
Výtvarníček
Tematické tvoření dle aktuálního období (Vánoce, Velikonoce, podzim, jaro, ..). Seznamování s různými výtvarnými technikami a rukodělnými činnostmi, různorodým materiálem za účelem výroby praktických, dekorativních či dárkových předmětů. Rozvíjení kreativity a využití dostupných materiálů k danému a praktickému účelu. Cena 300 Kč za pololetí.

Úterý
Počítačový kroužek
Kroužek je pro děti od 2. třídy. Děti si rozvíjejí své dovednosti v práci s počítačem, pracují s textovými a grafickými programy a internetem, učí se základy programování a smysluplnému využití techniky. Děti se naučí pracovat se školním e-mailem, který zřizuje škola pro každého žáka od nástupu do 1. třídy a který je součástí balíčku Office 365, s programem Teams, který je v případě distanční výuky výukovým prostředím. Součástí kroužku je práce s více než 50 výukovými programy, které má škola k dispozici. Děti si procvičí postřeh, paměť a logické myšlení. Od 3. třídy zařazujeme programování v Minecraft Education Edition. Na tento kroužek od 4. třídy navazuje předmět Informatika. Vede Mr. Petra Jonášová
(jedna skupina v úterý, druhá skupina v pátek – viz rozpis kroužků).

Pohybové hry
V
ede Ing. Eva Sablová, Veronika Králíková. Pomocí pohybu získává Vaše dítě zdravé sebevědomí, zvýšení kondice a zážitek ze vzájemné spolupráce. Děti se účastní sportovních soutěží a olympiád.

Středa
Pobyt v přírodě
Tento den chodíme na procházky do lesa užívat si krásy přírody, hrajeme hry a poznáváme okolí školy. V případě špatného počasí zůstáváme ve škole zabýváme se hraním a rukodělnými činnostmi jako jsou tvoření z papíru, kreativní tvoření, navlékání korálků apod.

Čtvrtek
Angličtina pro nejmenší  
Efektivní a zároveň zábavná forma angličtiny. Kroužek je zaměřen především na procvičování slovní zásoby formou her, na komunikaci. Hlavním zájmem je posílit u dětí jejich volný projev a zbavit je zábran z mluvení. Na společně prožité chvíle se těší E. Schneiderová. (jedna skupina ve čtvrtek, druhá skupina v pátek – viz rozpis kroužků)
Florbal
V
ede vychovatelka Eva Sablová, která má zkušenosti s vedením florbalového oddílu. Kroužek bude probíhat v sokolovně. 

Pátek
uPhone - Nauč se pracovat chytře se svým mobilním telefonem.
Mobilní telefon se stal samozřejmou součástí našeho života, dávno jsou ale pryč časy, kdy sloužil výhradně jako prostředek komunikace. Tím je sice pořád, ale těžiště se posouvá směrem k messagingu, sociálním sítím, youtube či videohovorům druhé generace. Co dovedou různé aplikace a jak zabezpečit svůj telefon v rámci internetu? Vše a ještě více poznáš v tomto kroužku.

 

V družině se připravují zábavné tematické měsíce/ týdny např.- indiánský, barevný, vojenský, čarovný, pravěký týden.

 

Dokumenty školní družiny
* Co budu potřebovat ve školní družině
* Družinová pravidla
* Vnitřní řád školní družiny
* Návratka- kroužky
* Plán práce školní družiny
* Zápisní lístek ŠD
* Žádost o prominutí úplaty ŠD

* Záznam o propouštění ze ŠD

* Pololetní přihlášení / odhlášení z kroužku ŠD

* Odhláška ze školní družiny

 

* ŠVP školní družiny (stránky ZŠ a MŠ Neslovice)

* VZOR OMLUVENKY ze školní družiny- ke stažení

anemone 139884 640

Školní Facebook

images